mikrosirut

Ruokavirasto on hyväksynyt meidät viralliseksi mikrosirujen toimittajaksi seuraaville eläinlajeille: lammas-, vuohi-, hevos-, nauta-, sika- ja kameli- ja hirvieläimet sekä papukaijat.

Ruokavirasto tulee tiedottamaan sivuillaan mikrosirujen tilausjärjestelmän avautumisesta lähitulevaisuudessa.

Huomioitavaa on, että lakimuutoksen johdosta merkintävelvollisuus koskee myös alpakoita, laamoja, poroja ja muita tarhattuja hirvieläimiä

Olemme olleet aktiivisena toimijana lakimuutoksessa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valikoimaamme kuuluvat mikrosirut tuotantoeläimille

Valikoimaamme kuuluvat mikrosirut lemmikkeläimille

Sijaitsevat tämän sivun alaosassa

Mikä on mikrosiru?

Mikrosiru on pieni kapseli, joka sisältää yksilöidyn numerosarjan.

Mihin mikrosirua käytetään?

Mikrosirua käytetään eläimillä tunnistemerkintänä. Se asennetaan eläimen ihon alle, josta se saadaan luettua mikrosirulukijalla. Mikrosiru on pääasiassa syrjäyttänyt aiemmin käytetyn tatuoinnin tunnistemerkintänä.

Miten mikrosirua luetaan?

Mikrosirun lukemiseen on valmistettu erilaisia mikrosirulukijoita. Toiset ovat kannettavia ja toiset ovat kiinteitä. Seuraeläinten mikrosirut luetaan kannettavilla mikrosirulukijoilla. Karjaeläimillä käytetään kiinteitä lukulaitteita mm. ruokinta-automaateissa ja lypsyroboteissa. Karjaeläimen tunnistamiseen esimerkiksi valvontatilanteessa käytetään kannettavaa lukulaitetta.

MIten mikrosiru toimii?

Mikrosirun sisällä on pieni antenni, joka reagoi mikrosirulukijan lähettämään radiosignaaliin ja lähettää sisältämänsä numerosarjan takaisin mikrosirulukijaan.

Minkä kokoinen mikrosiru on?

Mikrosiruja on useita eri kokoja. Yleisimmät markkinoilla käytössä olevat koot ovat 1,4 mm x 8,5 mm koosta ylöspäin. Uutuutena on tullut 1,25 mm x 7 mm kokoinen mikrosiru. Se on niin uusi pieni siru, ettei sen käytöstä ole vielä kenelläkään pitkän ajan kokemusta.

Mitä merkitystä mikrosirun koolla on?

Mitä suurempi mikrosirun koko on, sen kauempaa sen pystyy lukemaan. Mikrosirun koko valitaan sen mukaan, mihin käyttöön se tarvitaan. Kissoille ja koirille laitetaan mikrosiru pelkästään tunnistemerkinnäksi. Karjalle asennettuna mikrosirulta voidaan odottaa yhteistoimintaa esimerkiksi ruokinta-automaatin tai lypsyrobotin kanssa. Tässä tulee huomioida, ettei valita liian tehokasta mikrosirua, koska tällöin robotit saattavat lukea vääriä eläimiä.

Mikrosirun koko ei yksistään takaa määrättyä lukuetäisyyttä. Mikrosiru ja mikrosirulukija muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka ominaisuudet mahdollistavat pidemmän lukuetäisyyden. Tehokkaalla lukulaitteella ja isolla mikrosirulla päästään esimerkiksi metrin lukuetäisyyteen.

Mitä materiaalia mikrosiru on?

Mikrosiru on yleisimmin bio-lasia, mutta markkinoille on tullut myös bio-muovista valmistettuja mikrosiruja.

Mitä tekniikkaa mikrosiru sisältää?

Mikrosiru sisältää RFID-tekniikkaa, joka mahdollistaa sen toimivuuden ja yhteistyön mikrosirulukijan kanssa.

Pitääkö mikrosiru rekisteröidä jonnekin?

Ehdottomasti pitää!!! Jos sirua ei ole rekisteröity minnekään, eläimen katoamistilanteessa ei pystytä löytämään omistajaa.

Kenen tehtävä mikrosirun rekisteröinti on?

Omistajan tulee varmistaa mikrosirun asentajalta, rekisteröivätkö he sirun jonnekin tietokantaan, vai pitääkö omistajan tehdä se itse.

Mihin mikrosirun voi rekisteröidä?

Suomessa on useita eri tahoja, jonne mikrosirun voi rekisteröidä. Se aiheuttaa usein hämmennystä, koska ei ole olemassa vain yhtä rekisteriä, jonne kaikki eläimet olisi rekisteröity. Käytössä tällä hetkellä on turvasiru.fi (maksullinen) sekä ilmaiset kanta.pet, siruhaku.fi, petmeddata sekä suomen kissaliitto ja suomen kennelliitto.

Mitä hyötyä mikrosirusta on?

Mikrosiru on luotettava tunnistekeino yksilöimään eläimen. Ihon alle asennettuna sen vaihtaminen on vaikeampaa kuin esimerkiksi karjalla käytettävä korvamerkki.

Jos eläin katoaa, löytäjä voi viedä eläimen mikrosirulukuun ja löytää rekisteristä eläimen omistajan. Mikrosiru on tehokas tunniste eläinten katoamis- ja varkaustilanteissa.

Valikoimaamme kuuluvat mikrosirut lemmikkieläimille

Mikrosiru 1,25 x 7 mm

ISO 11784/85 -standardin mikrosiru

ICAR-sertifioitu maakooditon mikrosiru

Täyttää Suomen kennelliiton ja Suomen Kissaliiton vaatimukset

Mikrosirut ovat steriilejä ja ne ovat pakattu suojakaasulliseen yksittäispakkaukseen. Pakkaus sisältää teräväneulaisen asettimen, mikrosirun ja viivakoodilliset tunnistenumerotarrat.

Kyseisen mikrosirun koko on uusin ja pienin markkinoilla oleva.

Mikrosiru 1,4 x 8 mm

ISO 11784/85 -standardin mikrosiru

ICAR-sertifioitu maakooditon mikrosiru

Täyttää Suomen kennelliiton ja Suomen Kissaliiton vaatimukset

Mikrosirut ovat steriilejä ja ne ovat pakattu suojakaasulliseen yksittäispakkaukseen. Pakkaus sisältää teräväneulaisen asettimen, mikrosirun ja viivakoodilliset tunnistenumerotarrat.

Kyseisen mikrosirun koko on toiseksi pienin markkinoilla oleva.

Mikrosiru 2,12 x 12 mm

ISO 11784/85 -standardin mikrosiru

ICAR-sertifioitu maakooditon mikrosiru

Täyttää Suomen kennelliiton ja Suomen Kissaliiton vaatimukset

Mikrosirut ovat steriilejä ja ne ovat pakattu suojakaasulliseen yksittäispakkaukseen. Pakkaus sisältää teräväneulaisen asettimen, mikrosirun ja viivakoodilliset tunnistenumerotarrat.

Kyseisen mikrosirun koko on yleisimmin käytössä oleva.

Kaikki sivuston hinnat sisältävät alv 24 %